Ke stažení

Mé knihy Životní cesta hříšníkova a Čtyři boje
Tabulka četby NZ po kapitole na den
Zpěvník k modlitbě v. 2013 (vytisknout liché a sudé stránky na jednotlivé listy)
Pomůcka k modlitbě pro modlitbu s Písmem

Text obnovy křestního slibu a modlitba za svobodu
Záznamy z přednášek P. Eliase Velly „Démony vyhánějte“ (o křesťanství a zlu)
Osmnáctero požehnání – modlitba díků

Pomůcka k přípravě na sv. smíření: Milosrdný Otec a marnotratný syn + Zacheus
Obraz „Návrat ztraceného syna“ od Rembrandta