Maturitní témata 2019

Religionistika – maturitní témata 2019

 1. Religionistika a náboženství, ateismus
 2. Vztah mezi vědou a náboženstvím, kreacionismus a evoluce, výklad Gen
 3. Judaismus na pozadí SZ a NZ – historie
 4. Bible, Ježíš Kristus
 5. Křesťanské církve, historie křesťanství
 6. Křesťanství
 7. Judaismus
 8. Islám
 9. Hinduismus
 10. Budhismus
 11. Konfucianismus a Taoismus
 12. Sekty a nebezpečná náboženská hnutí
 13. Úvod do křesťanské etiky, svoboda volby, svědomí, pravidla
 14. Etika desatera: první část (1. – 4. slovo)
 15. Etika desatera: úcta k životu (5. slovo)
 16. Etika desatera: druhá část (6. – 10. slovo)
 17. Trest smrti
 18. Eutanázie
 19. Etika válečného konfliktu
 20. Bioetika